Bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden

Goed luisteren, je gevoelens kunnen uiten en leren van fouten 

Onze school hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Voor het optimaal functioneren van kinderen zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, het kunnen nemen van doordachte beslissingen, luisteren naar elkaar, je gevoelens kunnen uiten en leren van fouten onmisbaar. Wij hebben het vakgebied sociale en emotionele ontwikkeling in ons lesrooster opgenomen en gebruiken daarvoor in alle groepen de methode Leefstijl. Leefstijl biedt ook ondersteuning bij het aanleren van gezondheidsvaardigheden.

Wisselwerking

Omdat opvoeden dient te gebeuren in een wisselwerking tussen ouders en school, worden ook de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de lessen en zijn er verschillende huiswerkopdrachten die de kinderen samen met hun ouders kunnen doen. De leerkrachten hebben een speciale training gevolgd om goed met de methode Leefstijl te kunnen werken.

Programma Gezonde School

Naast het werken met de methode Leefstijl doet onze school sinds 2014 ook mee aan het programma De Gezonde School. Deelname aan dit programma betekent dat we structureel aandacht besteden aan de thema’s voeding, sport en bewegen, roken, alcohol, hygiëne, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu. In samenwerking met de GGD Hollands Midden bekijken we regelmatig welke van de bovengenoemde activiteiten onderhoud vergen. Ook worden de leerlingen en ouders regelmatig gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefstijl van de kinderen. Uiteindelijk wil onze school toewerken naar het predicaat Gezonde School.