Geestelijke stromingen

Respect bijbrengen voor alle geloofsovertuigingen of levensbeschouwingen

Vanaf de onderbouw wordt al aandacht besteed aan het vakgebied geestelijke stromingen. Dit gebeurt op eenvoudige wijze aan de hand van de verschillende feestdagen. In de bovenbouw maakt kennis van de wereldgodsdiensten een wezenlijk onderdeel uit van de geschiedenismethode. Met de leerlingen uit groep acht bezoeken we alle kerkgebouwen in Nieuwkoop en gaan we naar een moskee in Alphen aan den Rijn. 
 

Respect

Belangrijkste doel van de informatie die wij geven, is het kweken van respect voor de medemens en zijn of haar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.