Kunst en cultuureducatie

Leerlingen komen in aanraking met vele disciplines

In de kerndoelen voor het basisonderwijs is sprake van ‘kunstzinnige oriëntatie’.
Dit kerndoel vullen we in met de lessen beeldende vorming, drama en muziek, maar vullen we ook in door deel te nemen aan een programma dat wordt aangeboden door de Stichting Kunstgebouw. Dit programma wordt Kunstmenu genoemd en biedt voorstellingen zoals concerten en films, en tentoonstellingen. Het programma is zo samengesteld, dat elke leerling tijdens zijn of haar schooltijd elke van de volgende disciplines minstens één keer tegenkomt:

* muziek,
* literatuur,
* beeldende kunst,
* film,
* theater-/podiumkunst,
                                                                        * dans.

De activiteiten worden aangeboden aan de kinderen van groep één tot en met acht, vinden op school of elders plaats. Ze worden voorafgegaan door een  lespakket of gastles.