Corona

Mijn kind heeft verkoudheidsklachten, mag hij/zij naar school?

Wij houden de informatie over de coronamaatregelen van de overheid voor scholen voor u bij en vertalen deze naar een duidelijke leidraad met verplichtend karakter. Zo weet u precies wat we van u verwachten als u, of uw kind klachten heeft, of positief getest bent.

Wat te doen bij klachten?

Uw kind mag gewoon naar school als het gaat om bekende klachten zoals hooikoorts, of astma,  zonder koorts. Het is dan niet nodig om hem/haar te laten testen, tenzij uw kind in (nauw) contact is geweest met een Covid 19 besmet persoon. Als de klachten bij uw kind veranderen, of als er nieuwe klachten bijkomen, dan is het belangrijk dat u uw kind niet naar school laat gaan en eerst laat testen. 

Als de test negatief is kan uw kind weer naar school of de opvang. 

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar die naar de kinderopvang en/of het basisonderwijs gaan en neusverkouden zijn, of een loopneus hebben, maar geen koorts hebben, mogen dus gewoon naar de opvang en/of school behalve:
  • Als uw kind deel uitmaakt van een uitbraak onderzoek. Volg dan het advies van de GGD op.
  • Als een gezinslid last heeft van koorts en/of benauwdheid en nog in afwachting is van de testuitslag.
  • Als er zich een coronabesmetting voordoet in uw gezin. In dat geval blijft uw kind thuis tot en met 10 dagen nadat het laatst besmette gezinslid negatief is getest, of op andere wijze met zekerheid is vastgesteld dat de betrokkene weer beter is. 

Wat is koorts?

Als de temperatuur boven de 37,5 t/m 37,9 graden Celcius ligt is er sprake van koorts.  

Bij twijfel of uw kind corona gerelateerde klachten heeft, of getest moet worden,  adviseren wij u uw huisarts te raadplegen.

Coronabeleid 

De ZIlveren Maan hanteert als leidraad de landelijke beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep acht. Deze beslisboom is goedgekeurd door het RIVM en opgesteld door de AJN, Jeugdartsen Nederland en BOINK. U kunt de pdf hier downloaden.
Leest u ook de uitleg bij deze beslisboom.

Quarantaineduur 

Kort door de bocht komt het erop neer dat uw huishouden 10 dagen in quarantaine moet vanaf de dag dat er iemand in het huishouden covid 19 klachten heeft en positief getest is. Omdat het voor heel veel Corona patiënten lastig is vast te stellen wanneer de klachten begonnen, zeker als u milde klachten heeft wordt de dag aangehouden dat u positief getest bent.

Thuisisolatie
De Rijksoverheid stelt dat er geen enkel contact tussen de gezinsleden en de met Covid 19 besmette persoon plaats mag vinden gedurende deze tien dagen. Dat kan alleen als hij/zij 100% geïsoleerd op een kamer zit en gescheiden sanitair gebruikt. Zou er bijvoorbeeld op dag 9 toch contact zijn, dan gaat de quarantaineduur voor de (nog) niet besmette leden van het huishouden opnieuw 10 dagen in. 

Heeft uw kind (verkoudheids)klachten dan moet u uw kind ook laten testen. Uw kind zal dan ook geïsoleerd thuis moeten verblijven totdat de uitslag (negatief) bekend is. 

Kunt u de isolatie niet waarborgen dan geldt een quarantaine duur van 20 dagen!

De quarantaineduur als u in contact bent geweest met een positief getest Covid-19 persoon buiten uw huishouden is 10 dagen na de dag dat dit contact heeft plaatsgevonden. Dit is een wezenlijk andere insteek dan als u positief bent getest. 

Bron: RIVM
Corona in gemeente nieuwkoop
Voor meer informatie over de situatie in gemeente Nieuwkoop verwijzen wij u naar het coronadashboard
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.