Verkeer

Veiligheid op school en.... op de openbare weg!

Onze school heeft het keurmerk School op Safe. Dit betekent dat onze kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid worden in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers.

Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma Structurele Aanpak Verkeerseducatie Primair Onderwijs, bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theoretisch, met gebruikmaking van de methode Klaar…Over en De Jeugd Verkeerskrant, als praktisch door het verzorgen van drie praktijklessen per leerjaar.

Afstemming

Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Wij werken samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden. Met ouders communiceren we regelmatig over de verkeerssituatie rond de school en de school-thuisroute. 

Groep zeven bereidt zich een groot deel van het jaar voor op het verkeersexamen dat zowel een theoretisch als een praktisch deel kent.