Bewegingsonderwijs

Een gezonde en een gezond lichaam maken je sterk

Het doel van bewegingsonderwijs op school is de leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur. 

Basislessen Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een leervak. We werken dan ook met een doorgaande leerlijn met gebruikmaking 
van de lessen uit de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Naast alle basisvormen van bewegen, leren de kinderen omgaan met verschillen, waardoor iedereen kan blijven meedoen. 

De kinderen van de groepen één en twee krijgen dagelijks bewegingsactiviteiten aangeboden in de speelzaal van de school, of op het schoolplein. Op woensdagochtend krijgen de jongste leerlingen les van onze vakleerkracht.

De kinderen van de groepen drie tot en met acht krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de grote gymzalen. Alle lessen worden gegeven door onze leerkracht bewegingsonderwijs. Bij goed weer wordt ook wel van het kunstgrasveld tegenover de school gebruikgemaakt. Voor alle kinderen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Sportdag

Eén keer per jaar wordt er voor de groepen drie tot en met acht een sportdag georganiseerd. Ook doet de school mee aan een regionaal voetbaltoernooi.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.