Voorbereiding op groep 3

Groep 3: een heel andere werkwijze

Het succesvol doorlopen van groep drie heeft de meeste kans van slagen als het kind voldoet aan een aantal belangrijke ontwikkelingscriteria op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Omdat de werkwijze in groep drie nogal verschilt van die in groep één en twee, besteden we aandacht aan voorbereidende activiteiten, gericht op lezen, schrijven en rekenen. Aan het einde van het schooljaar gaan de leerlingen van groep twee enkele keren naar de leerkracht van groep drie om kennis te maken.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.