Ziekte en Verlof

Afwezigheid wegens ziekte of verlof buiten de reguliere vakanties om vraagt u aan in het Ouderportaal. Dat gaat heel eenvoudig. De leerkracht beoordeelt de ziekteverzuim aanvragen en de directie de bijzondere verlofaanvragen.

Ziekmeldingen

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u. De school uiterlijk 8:20 uur, op de dag zelf, op de hoogte te stellen middels de Absentie & Verlof optie optie in het ouderportaal. (zie afbeelding links van de Ouderportaal telefoon app)

Ook het  bezoek aan de huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts geeft u met een absentiemelding aan in het ouderportaal. De betreffende leerkracht is dan gelijk geïnformeerd.
We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak in schooltijd valt, dan verwachten dat u uw kind op school komt ophalen. Wij sturen geen kinderen alleen naar huis.

Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden, dan doen wij er alles aan u zo snel mogelijk te bereiken. 

Graag maken wij u erop attent dat het heel belangrijk is dat u uw telefoonnummer en een noodnummer en andere contact gegevens goed bijhoud in het ouderportaal. 

Verlof

Leerplichtzaken worden geregeld door de leerplichtambtenaren in Alphen aan den Rijn. Zij bepalen de regels bij het aanvragen van verlof. Deze 
geven weinig ruimte voor extra vrije dagen. In de leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan 
door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In dat geval mag er één keer per jaar vrij gegeven worden, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft hier de enige gezinsvakantie. Dus alleen als het niet mogelijk is om een keer gebruik te maken van de twaalf vastgestelde vakantieweken.

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor de volgende omstandigheden kan vrij worden gevraagd:
  • een verhuizing van het gezin,
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, 
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten,
  • overlijden van bloed- of aanverwanten,
  • bepaalde ambtsjubilea en huwelijksjubilea (maximaal 1 dag).
Er wordt geen vrij gegeven voor:
  • familiebezoek in het buitenland,
  • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding,
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan boekingsmogelijkheden,
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte of vluchttijden.
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van het bovenstaande. Het is de bedoeling dat wij zo goed mogelijk gevolg geven aan de invulling van de leerplichtwet. Voor meer informatie over verlof aanvragen verwijzen wij naar website van de rijksoverheid:

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.