Visie & Missie Zilveren Maan

Het Zilveren Maan Team biedt kinderen van alle culturele, sociale of religieuze achtergronden elke schooldag opnieuw een veilige, stimulerende en plezierige omgeving waarin we samen bouwen aan een goede basis voor een mooie toekomst én oog hebben voor de ontwikkeling van individueel talent.

Reisbureau De Zilveren Maan

Onze missie en visie kan je op heel veel manieren uitleggen. De vergelijking met een reisorganisatie, waar creatieve, ervaren operators en reisbegeleiders je helpen de reis van je leven te maken vinden geeft een goed beeld... 

Reisbureau De Zilveren Maan

Reisbureau De Zilveren Maan is gespecialiseerd in educatieve ontdekkingsreizen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We reizen in principe met openbaar vervoer, want we vinden het belangrijk dat kinderen uit gezinnen van alle (geloofs)overtuigingen, samen in één voertuig, al spelend en lerend, ontdekkingen doen en ervaring opdoen. We maken geen onderscheid naar etniciteit en sekse. Ons bonte reisgezelschap is een onderdeel van de maatschappij waarin wij leven en biedt een wezenlijk deel van de maatschappelijke opvoeding. Samen leven, leren en werken combineren we met persoonlijke aandacht voor individueel talent.

Samen op reis, maar elk kind kiest zijn eigen bestemming. 

Naast het aanleren van basisvaardigheden willen we onze jonge reizigers actief en gericht stimuleren tot het zelfstandig uitstippelen van voor hen persoonlijk, geschikte routes. Daarbij letten we erop dat anderen niet in de wielen worden gereden, of voor de voeten worden gelopen. Zelfvertrouwen, respect voor elkaar en de normen en waarden van andere reizigers staan hoog in het vaandel tijdens de ontdekkingsreis.

Het Zilveren Maan team  biedt een aantrekkelijke groepsreis die door de meeste deelnemers in acht etappes wordt afgelegd. We vinden het belangrijk dat we onderweg heel veel plezier hebben. De reisleiders doen daarom hun best om onderweg een prettige sfeer te waarborgen, waarin elke reiziger zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. De reisleiders willen een positieve inspirerende uitstraling hebben naar de jeugdige reizigers die hen worden toevertrouwd. Onderweg vinden wij een goede communicatie met het thuisfront zeer belangrijk en stellen we betrokkenheid van de ouders zeer op prijs.
 

Betrokkenheid van de ouders

Betrokkenheid van de ouders wordt zeer op prijs gesteld, dat maakt de reis nog plezieriger en zinvoller. 
Ouders kunnen belangrijke informatie verstrekken, meedenken en mede zorgdragen voor de organisatie en een goed verloop van de reis. Ook onze jonge wereldreizigers zullen zelf, naarmate ze meer reiservaring opdoen, meer verantwoordelijkheid dragen voor het verloop van hun reis. Ze worden gestimuleerd de voor hen juiste bestemmingen en excursies te ontdekken. 
 
Enkele malen per jaarstellen we voor de ouders een schriftelijk reisverslag op, dat in een persoonlijk gesprek mondeling zal worden toegelicht door de reisleider. 

Belevingen, ervaringen en souvenirs die je je hele leven meeneemt

Onderweg zullen de reizigers worden gestimuleerd aan uitdagende excursies deel te nemen en hun bagage uit te breiden met kwalitatief goede souvenirs en ervaringen die je vormen en je leven verrijken, zoals  een positieve levenskijk, een positief zelfbeeld en een positieve instelling.

Een goede basis voor een mooie toekomst

De laatste etappe van ons arrangement voert naar de grote terminal.  Daar nemen we afscheid van onze geliefde passagiers die van ons een zo goed mogelijk advies hebben ontvangen voor hun vervolgreis. Zij zullen hun transfer naar de volgende persoonlijke bestemming maken met een volle rugzak waarin verantwoordelijkheid en kritisch denken worden aangemoedigd. Ook zit er  een gezonde dosis zelfvertrouwen in, meer zelfkennis en veel positieve ervaringen over wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen en een flinke hoeveelheid bagage aan basisvaardigheden. Een Zilveren Maan leerling is goed uitgerust om vol vertrouwen de reis op weg naar een mooie toekomst te kunnen voortzetten.

Nieuwsgierig naar onze reis?

Onze reisgids, de schoolgids, staat vol informatie waarmee u een veel gedetailleerder beeld krijgt hoe wij uw zoon/ dochter begeleiden op haar/zijn reis.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.