Dramatische expressie en muziek

Creatieve ontwikkeling maakt je blij 

Dramatische expressie (dans, toneel en andere vormen van podiumkunst) wordt in diverse methoden aangeboden als verwerkingsvorm van de leerstof. Verder bereiden de kinderen regelmatig optredens voor die tijdens het Open Podium voor andere groepen worden uitgevoerd. Kinderen leren zich tijdens deze expressiemomenten te uiten, ze ontwikkelen hun creativiteit en genieten van het samen oefenen voor een optreden.

Muziek

Ook muziek is een vorm van expressie en is een essentieel onderdeel van het leven. Elk kind geniet van muziek maken, luisteren en ervaren. Het zorgt voor persoonlijk welbevinden, helpt de hersenen beter te leren en creëert een fijne sfeer in de klas.

Muziek heeft met sport gemeen dat het zich dwars door alle andere disciplines heen kan bewegen en dat je niet ontzettend getalenteerd hoeft te zijn om daarvan te kunnen genieten. Voor het vakgebied muzikale vorming maken we gebruik van de methode 'Zing'. Dit is een digitale methode voor muziekeducatie voor groep 1 t/m 8, in combinatie met deskundigheidsbevordering voor de groepsleerkracht.

Met deze doorlopende leerlijn kunnen we een compleet muziekprogramma aanbieden en de kinderen laten genieten van muziek samen zingen en het bespelen van instrumenten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van lespakketten ter voorbereiding op muzikale voorstellingen in onder andere de Kaleidoscoop, het Tropenmuseum en het Concertgebouw. 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.