Nieuwsbrief 16-18 | achttiende jaargang | Datum 24-01-2020

24-01-2020
We zijn het jaar goed begonnen en inmiddels al weer goed op weg in 2020. In deze nieuwsbrief informeren wij u over tevredenheidspeilingen, de staking volgende week en een leuk idee, schilder-werkzaamheden op school, de rapporten en ouderavonden en over de studiedagen die binnenkort weer gepland staan.

(het kan zijn dat u de tekst op de ouderportaal app op uw (apple) telefoon tegen lichte achtergrond balken ziet afgebeeld. Dit is nog niet door basisonline verholpen. Als u de nieuwsbrief op uw pc opent, of de pdf opent (zie bijlage) dan heeft u geen 'last' van een lichte achtergrond.)

Tevredenheidspeilingen

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek-, en communicatieadviesbureau voor onderwijs ‘Scholen met Succes’. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de peiling inmiddels al op 1700 andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde.
Op maandag 3 februari wordt u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘oudertevredenheidspeiling’. Het invullen zal ongeveer tien minuten van uw tijd vragen. Ook zullen de leerlingen van de groepen vijf tot en met acht een vragenlijst invullen.
Eind maart zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken.

Staken
Volgende week donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met de onderwijsstaking. Leerkrachten zitten deze dagen echter niet stil. De hele donderdag zijn de medewerkers van Morgenwijzer, waar onze school deel van uitmaakt, met elkaar in gesprek om een antwoord te vinden op de vraag hoe we met minder leerkrachten het onderwijs zo kunnen organiseren dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ook wordt er gekeken wat we als school en bestuur kunnen doen aan het aantrekkelijk maken van ons vak. Op vrijdag zullen we binnen onze school inzoomen op het zogenoemde microniveau. We kunnen het leerkrachtentekort op schoolniveau natuurlijk niet oplossen, maar we gaan het wel hebben over onze mogelijkheden en grenzen.  Zo focussen we ons deze dagen op het probleem dat aan deze stakingsdagen ten grondslag ligt. 

Ideetje
E2 Young Engineers Utrecht organiseert op beide stakingsdagen leuke en leerzame LEGO® bouwdagen voor kinderen uit de groepen 3-8. Op donderdag 30 januari van 9:00-16:00 in Vleuten en op vrijdag 31 januari van 9:00-12:00 in Nieuwkoop.

Tijdens deze dagen gaan de kinderen aan de slag met de Young Engineers LEGO® bouwkit om gemotoriseerde technische modellen te bouwen.

Kijk voor informatie op de website van E2 Young Engineers:
https://utrechtoost.youngeng.nl/landelijke-stakingsdagen-basisscholen/

Werkzaamheden in de school
Vanaf 13 januari is er begonnen met het schilderen van het schoolgebouw. De schilders zijn gestart bij De Rietkraag en zullen begin februari al toe zijn aan onze school. Alle kinderen zullen een dag les krijgen in een zogenoemde ‘wisselruimte’ (handvaardigheidslokaal of speelzaal) op het moment dat hun klas aan de beurt is. We hebben in deze periode de hulp van ouders hard nodig om te assisteren bij het ‘leeghalen’ van de wanden van de lokalen, kamertjes en gangen. U kunt zich hiervoor al aanmelden bij de groepsleerkrachten van uw kind(eren).

Rapporten / Ouderavonden
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen van de groepen drie tot en met acht hun rapport mee naar huis. In de week die daarop volgt zijn er twee gespreksmiddagen en avonden. U krijgt weer de  mogelijkheid om u via het ouderportaal aan te melden voor deze gesprekken. Alle ouders worden op deze middagen of avonden verwacht.

Studiedagen
Dit schooljaar zijn er slechts drie studiedagen. Twee  daarvan zijn op vrijdag 7 en maandag 10 februari. Op verzoek van ouders hebben we deze dagen om het weekend ‘geklemd’. We gebruiken deze dagen voor een groot deel om de tussentijdse opbrengsten vanuit de CITO toetsen te analyseren en interpreteren. Daarna wordt gekeken welke kinderen op basis hiervan extra ondersteuning nodig hebben. Ook worden de groepsplannen geëvalueerd en maken we weer plannen voor het tweede deel van het schooljaar. Op deze dagen wordt vooral een basis gelegd voor een beredeneerd en gedifferentieerd leerstofaanbod.   
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.