Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden, stelt u zich kandidaat?

16-06-2020

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN 

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school is op zoek naar nieuwe leden. De MR bestaat uit drie leden van het onderwijsteam en drie ouders. Als MR-lid kunt u meedenken over het beleid van de school, de MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school of bestuur, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. Daarnaast heeft de MR het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. 

De MR van onze school komt 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. We zijn op zoek naar nieuwe leden. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van minimaal 3 jaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u, tot 19 juni as., een bericht sturen naar:  elisevanleeuwen@morgenwijzer.nl (secretaris MR) 


noot: Wij realiseren ons dat de deadline redelijk krap is. Vanwege intensieve communicatie rond de Coronamaatregelen is het versturen van dit bericht helaas vertraagd waardoor we de twee weken termijn niet meer kunnen halen. Wij hopen dat dit nieuwe kandidaten niet zal weerhouden om te reageren voor komend weekend en rekenen op uw begrip. Uw kandidaatstelling is uiterst belangrijk en wordt zeer gewaardeerd.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.