Aankondiging raadpleging mogelijke invoering continu rooster

22-06-2020
Beste ouders/verzorgers,

Sinds een aantal jaren krijgen de schooldirecties van de Rietkraag, de Maranathaschool en de Zilveren Maan meer vragen over de mogelijke invoering van een continurooster. Nu we tijdelijk een continurooster hanteren in verband met de CORONA-uitbraak, stijgt het aantal vragen over de wijze waarop we het overblijven tussen de middag in de toekomst gaan organiseren. 

Omdat we niet weten hoe groot de oudergroep is bij wie de vraag over de mogelijke invoering van een continurooster leeft, hebben de directeuren van bovengenoemde scholen besloten ouders te raadplegen. Alle ouders ontvangen op maandag 22 juni (digitaal) een korte vragenlijst waarmee we peilen hoe er wordt gedacht over het ‘overblijven’. Wij vragen u deze lijst uiterlijk 30 juni te retourneren.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een ‘structurele’ overblijfsituatie. Daarmee willen we aangeven dat het onderzoek niet gaat over een tijdelijke oplossing in verband met de CORONA-crisis, maar dat we willen weten hoe u er over denkt voor een lange periode. Het is belangrijk dit te beseffen, zeker bij het invullen van de vraag over de eigen bijdrage.

De vragenlijst is geen enquête; het gaat om een raadpleging. De uitkomst van deze raadpleging bepaalt of we verder onderzoek gaan doen naar een aanpassing van het traditionele rooster van voor 16 maart (scholensluiting).

Het mag duidelijk zijn dat een mogelijke aanpassing van het bestaande rooster niet onder druk mag plaatsvinden. Met belangrijke partijen zoals de medewerkers van de scholen en de medezeggenschapsraden moet nog worden gesproken. Dit doen we echter pas als de uitslag van de raadpleging hier aanleiding toe geeft. Een beslissing over deze materie mag dan ook niet op korte termijn worden verwacht.
 
Over de wijze waarop de roosters er direct na de zomervakantie uit zien ontvangt u nog bericht van de schooldirecties.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.