Brief Morgenwijzer sluiting scholen

15-12-2020
Ons bestuur, stichting Morgenwijzer informeert u graag over het kabinetbesluit van gisteren de scholen vanaf vandaag te sluiten.

In de loop van de middag kunt van De Zilveren Maan nog een bericht verwachten waarin wij (Team ZIlveren Maan) informatie over de specifieke gevolgen voor de Zilveren Maan verder hebben uitgewerkt.

De ouderbrief van Morgenwijzer is ook als pdf te downloaden in de bijlage.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Gisterenavond heeft het kabinet aangekondigd dat de basis- en middelbare scholen met ingang van woensdag a.s. hun deuren tot tenminste 18 januari gesloten houden. Dit om het aantal besmettingen in Nederland sneller te laten afnemen. Dat betekent dat onze scholen opnieuw overgaan op thuisonderwijs.

De afgelopen maanden hebben onze medewerkers zich tot het uiterste ingezet om het onderwijs in de scholen draaiende te houden. Omdat ook de scholen van Morgenwijzer te maken hadden met ziekte onder medewerkers, was het helaas niet altijd te voorkomen dat een klas naar huis werd gestuurd en moesten we een beroep doen op ouders. Fijn dat hiervoor zoveel begrip was. Het was voor iedereen een intensieve periode en met elkaar hebben we er het beste van gemaakt. Ik dank iedereen heel hartelijk voor zoveel inzet.

4 januari 2021
De afgelopen periode hebben we de nodige ervaring opgedaan in het lesgeven op afstand. De laatste dagen tot de Kerstvakantie gebruiken de teams van de scholen om dit onderwijs voor 4 januari voor te bereiden. Om die reden hebben de leerlingen deze week geen onderwijs op afstand meer, naast de eventuele opdrachten die de school verspreidt. Uiterlijk vrijdag 18 december wordt u door de school geïnformeerd over de wijze waarop het onderwijs na 4 januari vormgegeven wordt.

Opvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepsgroepen
De komende periode is de primaire taak van de scholen het bieden van thuisonderwijs in een tijd dat ook zij kampen met ziekteverzuim. Daarnaast willen wij graag doen wat in onze macht ligt om de vitale maatschappelijke processen zoveel mogelijk te ontlasten. Wij bieden daarom in beperkte mate noodopvang.

Wij verzoeken u dringend alleen gebruik te maken van deze opvang wanneer beide ouders (aantoonbaar) in deze cruciale beroepsgroepen werken. Indien er teveel vraag is naar de noodopvang zien wij ons genoodzaakt de opvang te centraliseren op een locatie elders. Een overzicht van de actuele cruciale beroepen is te vinden op: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Kerstvakantie
Het afgelopen jaar is nog meer duidelijk geworden dat een goede samenwerking tussen school en ouders van essentieel belang is. Ik vertrouw erop dat we het ook nu weer met z’n allen voor elkaar krijgen.

Voor nu wens ik iedereen een heel fijne kerstvakantie en een gezonde start van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
J.P.A.L. van den Beemt
College van Bestuur

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.