Nieuwsbrief 16 mei 2022

16-05-2022
De pdf versie van onze Nieuwsbrief 16 mei 2022 treft u onder de link. Hierin informatie over het schoolvoetbaltoernooi, een terugblik op de dodenherdenking, de sportdag,  het afsluiten van de centrale eindtoets voor groep 8 en  nog veel meer waaronder de koppeling van het Ouderportaal met ons centrale leerlingadministratiesysteem Parnassys die we deze week gaan leggen. 

Open de bijlage en veel leesplezier!

Marcel Blaauw,
Directeur.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.