Nieuwsbrief 27 maart 2023

28-03-2023
Beste relatie,

De afgelopen weken stonden in het teken van feestelijke evenementen, goede bezochte inloopochtenden en ouderavond, maar ook van een mooie uitbreiding van het aantal Chromebooks en Ipads waar de leerlingen van groep vijf en de kleuters veel plezier van zullen hebben. Ook hebben we via Beweegpartner een vakleerkracht gevonden die 1x per week de kleuters gymles geeft.

In dit nummer leest u ook de oproep van de MR voor de vacature in de oudergeleding. Wij hopen dat deze belangrijke plek snel ingevuld kan worden zodat de MR weer op volle sterkte komt. Dat is belangrijk om samen diverse onderwerpen goed op elkaar afgestemd te houden. Dat is prettig voor ouders, het team en nog belangrijker: de leerlingen.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief 27 maart 2023.pdf

Team Zilveren Maan

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.