Nieuwsbrief 5 november

06-11-2023
Beste relatie,

In de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar informeren wij u graag over de volgende punten:

- Kalender
- Extra studiedag gepland: 2 april 2024
- 5 december
- Oudergesprekken
- Schoolpleinen
- Gebruik hoofd- en zijingangen schoolplein
- TSO
- Studiedag maandag 6 november
- Informatie in en rondom Nieuwkoop

Tevens sturen wij de nieuwe kalender voor dit schooljaar en een poster van Sjors Sportief. Veel leesplezier,


Met vriendelijke groet,
Maite Weber
Directeur
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.