Visie & Missie

meer lezen

Plezierig leren en bouwen aan een succesvolle toekomst
De Zilveren Maan is een openbare basisschool. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie en sociale/culturele achtergrond. Het Zilveren Maan team vindt dat alle kinderen op één school thuishoren. Binnen de school houden wij zoveel mogelijk rekening met de diverse achtergronden en talenten van de kinderen. Het openstaan voor én rekening houden met andersdenkenden, is een groot goed en kenmerkend voor het openbaar onderwijs. In een plezierige stimulerende omgeving staat de aandacht voor uw kind centraal en dagen wij al onze leerlingen uit hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. In de 8 jaar dat wij ze mogen begeleiden leren we ze ook dat er verschillen tussen mensen en hun opvattingen en overtuigingen bestaan. Op De Zilveren Maan leer je dat je respectvol met elkaar omgaat en dat (voor)oordelen niet thuishoren in een samenleving waarin acceptatie en respect voor elkaar vanzelfsprekend zijn.   

Eigenlijk kan onze missie en visie het beste uitgelegd worden door de vergelijking met een reisbureau te maken...

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.