Rekenen en wiskunde

Rekenen en Wiskunde

Een belangrijk vak dat dagelijks aan de orde komt en al bij de kleuters begint, is rekenen. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken en dat is ook het uitgangspunt als we hen spelenderwijs, maar doelgericht laten kennismaken met rekenen. Door middel vrekenactiviteiten en rekenspelletjes worden ze voorbereid op de methoden in groep drie en verder. Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden.Tijdens de instructie wisselen kinderen oplossingsstrategieën uit en reageren op elkaars ideeën. De kinderen leren veel van die interactie.

Rekenzwakke kinderen hebben vaak meer sturing nodig. Zij leren één oplossingsstrategie. Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen meteen oefenen. Na elk rekenblok wordt er getoetst. Na de toets krijgen de kinderen, afhankelijk van hun resultaten, herhalings- of verrijkingsstof aangeboden.

Voor rekensterke kinderen bieden de methoden vanaf groep drie extra plusopgaven. Het zelfstandig werken doen de kinderen vanaf groep zes op hun eigen niveau. Het minimumniveau is aangeduid met één ster, het basisniveau met twee sterren en het plusniveau met drie sterren. In de tweede helft van groep acht wordt eerder behandelde lesstof systematisch herhaald, per rekenonderwerp. Zo blijft het niveau van de kinderen op peil en worden ze optimaal op de brugklas voorbereid. De Zilveren Maan gebruikt twee rekenmethoden. Het aanvankelijk rekenen in groep drie wordt gegeven aan de hand van Semsom. Deze methode is speciaal ontworpen voor kinderen van de onderbouw. Door het spelend leren rekenen, is het mogelijk voor alle kinderen aansprekende rekenlessen te organiseren. Nadat de kinderen het aanvankelijk rekenproces hebben doorlopen werken zij vanaf groep vier met Snappet.
 

Snappet

Snappet rekenen is beschikbaar voor groep 3 t/m groep 8. Bij iedere les zijn leerdoelkaarten beschikbaar om op te hangen in de klas. Voor groep 4 t/m 8 biedt Snappet je tevens verrijkingsmateriaal. Voor groep 8 zijn Wiskunde PO-opgaven beschikbaar. Rekenen De Snappet rekenleerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. Ieder subdomein is opgebouwd volgens dit model. In het ijsbergmodel refereert de zichtbare top van de ijsberg aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Het drijfvermogen is onderverdeeld in drie ‘niveaus’.Door het subdomein volgens het ijsbergmodel op te bouwen wordt een stevige basis gelegd. Bovendien heb je als leerkracht de mogelijkheid om een stapje terug te doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt op een bepaald niveau.

   Niveau 1 verkenning De onderste laag is het meest basale niveau waarin de leerlingen kennismaken met het subdomein. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar getallen en worden zich bewust van getallen en bewerkingen om zich heen of verdelen een taart in twee gelijke stukken en benoemen beide stukken als ‘een half’.

Niveau 2

(on)gestructureerde materialen Op het middelste niveau maken leerlingen kennis met materialen die de concrete werkelijkheid representeren. Denk aan vingers, een rekenrek en bijvoorbeeld breukstokken. Materialen worden vaak gebruikt om structuur aan te brengen in een ongestructureerde situatie (bijvoorbeeld fiches) of hebben zelf structuur (rekenrek). Op dit niveau zijn de hoeveelheden nog wel één voor één telbaar, ook al heeft het materiaal zelf wel een structuur, zoals bijvoorbeeld bij het rekenrek.

Niveau 3

getalrelaties Op dit niveau moeten de leerlingen met grotere aantallen rekenen, omdat de hoeveelheden niet meer één voor één telbaar zijn. Denk hier aan het werken met geld of met maten en gewichten. Leerlingen zien op dit niveau een getal als een samenstelling van andere getallen. Zo is 8 op 2 na 10, twee groepjes van 4, vier groepjes van 2, of een groepje van 5 en een groepje van 3 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.