Verkeer

Eigentijdse verkeerslessen en een verkeersdiploma

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid 
worden in hun ontwikkeling tot veilige en zelfstandige weggebruikers. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theoretisch, met gebruikmaking van de Veilig Verkeer Educatielijn, als praktisch, door het verzorgen van drie praktijklessen per leerjaar. Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen.

Wij werken samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden. Met ouders communiceren we regelmatig over de verkeerssituatie rond de school en de school-thuisroute.
 

Verkeersexamen

Groep zeven bereidt zich een groot deel van het jaar voor op het verkeersexamen dat zowel een theoretisch als een praktisch deel kent. Voor het praktisch deel moeten de kinderen een fietsroute afleggen. Het examen mag alleen op een goedgekeurde fiets worden afgelegd. 
Daarom worden, voorafgaand aan het examen, de fietsen gekeurd. Als de leerlingen zijn geslaagd, krijgen 
zij het verkeersdiploma

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.