Handelingsgericht werken

Oftewel...HGW instrumenten

Binnen onze school maken we gebruik van het concept Handelingsgericht Werken (HGW). Bij deze werkwijze staan twee instrumenten centraal: het groepsoverzicht en het groepsplan.

 In het groepsoverzicht noteert de leerkracht belangrijke gegevens over alle kinderen, zoals stimulerende en belemmerende factoren en toetsresultaten.

 De informatie van het groepsoverzicht vormt de basis voor het groepsplan, dat drie keer per jaar voor verschillende vakgebieden wordt opgesteld. In deze plannen staat omschreven aan welke leerdoelen wordt gewerkt en op welke manier dat gebeurt. De Zilveren Maan maakt  groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen.

Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn eveneens belangrijke documenten in de overdacht naar de volgende leerkracht. Daarmee borgen we de continuïteit in de ontwikkeling.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.