Logopedie

Bij De Zilveren Maan worden alle kinderen vanaf vijf jaar gescreend. Wij werken met de Gemeente Nieuwkoop, de GGD Hollands Midden op het vlak van logopedie samen.
De Gemeente Nieuwkoop heeft een contract met de GGD Hollands Midden voor de logopedie in de basisscholen. De logopediste wordt vooral ingezet in de onderbouw van de school. Alle kinderen vanaf vijf jaar worden gescreend met de test van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). 

Kinderen die op onderdelen van de bovengenoemde test uitvallen, worden verder onderzocht. De uitslag van deze tests kan leiden tot een advies om contact op te nemen met een logopediste buiten de school. De kinderen die uitvallen, worden voor de start van groep drie nogmaals onderzocht. Ook leerlingen uit andere groepen kunnen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.

Overleg

Dit gebeurt altijd na overleg tussen ouders en groepsleerkrachten. Onze logopediste heeft de beschikking over een beperkt aantal uren, zij kan dus niet worden ingezet voor begeleidingsplannen.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.