Medicijnverstrekking

Wij werken met een protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen.
In dit protocol wordt beschreven hoe we handelen als een kind op school ziek wordt en hoe we omgaan met verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen en het uitvoeren van medische handelingen.

Een leerkracht is geen medicus

Duidelijk is dat leerkrachten geen medici zijn. Leerkrachten zijn natuurlijk niet bevoegd medicijnen te verstekken of medische handelingen te verrichten. Eventuele verzoeken van ouders om noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, bekijken wij per geval. In het belang van het kind en onze inzet ervoor zorg te dragen dat elke leerling goed onderwijs krijgt, helpen wij graag waar mogelijk. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij diabetici,  worden de afspraken en verantwoordelijkheden altijd schriftelijk vastgelegd.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.