Organisatie van het onderwijs

Hoe zijn wij georganiseerd?

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van vier tot ongeveer twaalf jaar. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat er groepen zijn met jongste en oudste kleuters bij elkaar.
Vanaf groep drie gaan wij uit van het leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en een vastgesteld leerstofaanbod krijgen.

Differentiëren

Binnen de bestaande jaarklassen proberen we, daar waar nodig, zoveel mogelijk te differentiëren. Er zijn verschillende vormen van differentiatie: er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het werktempo, de hoeveelheid leerstof, de belangstelling van het kind en het niveau van de taak.

Handelingsgericht Werken

In alle leerjaren werken we vanuit de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW).
Het belangrijkste principe daarbij is dat we, in samenspraak met de ouders, proberen vast te stellen wat de  onderwijsbehoeften van een kind zijn. Met een duidelijk beeld van wat een kind aan begeleiding nodig heeft, maken we een doelgericht plan dat regelmatig wordt geëvalueerd.

Individuele aandacht én zelfstandig werken

Door de kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht, realiseren we momenten van zelfstandig werken. Tijdens deze momenten hebben leerkrachten hun handen vrij om kinderen extra ondersteuning te bieden. 
Onze lesmethoden en computerprogramma's  bieden voldoende leerstof om tegemoet te komen aan individuele verschillen tussen leerlingen en zorgen voor extra uitdaging.

Welke rollen zijn er in onze school?

Bij het verdelen van de beschikbare uren van het personeel dienen we niet alleen rekening te houden met de bezetting van de groepen, maar ook met andere belangrijke taken binnen de school.

Onze school heeft ongeveer zesentwintig medewerkers met diverse functies en/of taken. Het gaat hierbij om:

  • groepsleerkrachten,
  • leden van het managementteam,
  • intern begeleiders,
  • taal- en rekenspecialisten,
  • een administratief medewerker,
  • ondersteuner/ ICT,
  • een logopediste / taalondersteuner,
  • een beheerder van het gebouw.

Al deze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie en aan het welbevinden van uw kind(eren).

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.