Nascholing leerkrachten

Niet alleen onze kinderen leren, maar ook de leerkrachten scholen zich regelmatig bij, om zodoende de eigen mogelijkheden te vergroten in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht.
Om tot een goede afstemming te komen tussen alle veranderingen in het onderwijsveld, de wensen van de school en de individuele  ontwikkelingsbehoeften van de leerkrachten, wordt er een nascholingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven aan welke zaken we aandacht willen besteden.

Studiedagen

In de loop van het schooljaar heeft het personeel een aantal studiedagen. Studiedagen staan altijd in het teken van onderwijsinhoudelijke zaken. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. Studiedagen worden ruim van tevoren vastgesteld en aan u doorgegeven via het ouderportaal, staan in de schoolagenda van het ouderportaal en worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd. 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.