Thuis leren

Thuis leren is in opkomst. Bij basisscholen worden voorzichtig de eerste stappen gemaakt. Omdat begeleiding door professionele leerkrachten essentieel is, zijn basisscholen wat terughoudend met het faciliteren van thuiswerken. De techniek is vaak ook nog net niet ver genoeg. Door de uitbraak van het coronavirus ontstond er een situatie waarin we waar mogelijk de eerste ervaringen met het thuiswerken en les geven op afstand hebben opgedaan.

Wat bieden we aan?

De persoonlijke begeleiding is natuurlijk niet te digitaliseren, maar veel digitale software biedt de mogelijkheid om ook thuis in te loggen.

In de post Corona periode is het gelukkig niet meer nodig klassikaal les te geven op afstand. De Zilveren Maan zal in principe groepen geen digitaal les meer geven op afstand. We bereiden we onze systemen voor zodat we in een noodsituatie toch snel in de lucht kunnen zijn. 

Het is dus niet zo dat alle leerlingen thuis in alle lesprogramma's kunnen inloggen. De leerkracht bepaalt per groep of er thuisgewerkt kan worden door welke leerlingen en in welke programma's. De technische instructies  hoe de leerling thuis aan het werk kan voor de licenties die zich daartoe lenen vindt u onder onderstaande lijst:

De Zilveren Maan faciliteert:
 • Thuis inloggen op basispoort.
  Sommige software licenties van uitgevers als Malmberg, zoals bijvoorbeeld topografie is via de basispoortportal toegankelijk. 
 • Thuis inloggen op Snappet.
 • Thuis inloggen op SharePoint en office 365 in onze leerlingomgeving is ook mogelijk.
  •  Voor elke groep is er een groep in teams aangemaakt. In het coronatijdperk hebben we daar veel gebruik van gemaakt. We houden de IT infrastructuur intact om in gevallen waarin het nodig is hier gebruik van te kunnen maken. 
  • Leerlingen in oudere groepen kunnen hier gebruikt van maken door bijvoorbeeld voor hun spreekbeurt in de klasomgeving klaar te zetten. Deze hoeft niet meer op een USB stick te worden gezeten of te worden gemaild.  
 • Daarnaast zijn er vele andere sites en apps die mogelijkheden bieden. Zo heeft de Zilveren Maan en de Rietkraag een plusklas die gebruik maakt van de classroom omgeving van de Rietkraag. Hierop kan de leerling ook thuis inloggen bijvoorbeeld.
  Het team van De Zilveren Maan bekijkt welke daarvan passend zijn en informeren u zodra hier gebruik gemaakt van gaat worden.

Communicatie via het ouderportaal

De leerkracht van uw zoon/dochter zal via het ouderportaal communiceren wat er aan huiswerk op het programma staat en wat er van u en uw zoon/dochter verwacht wordt.

Microsoft teams 

Wij maken naast de educatie software gebruik van het MicroSoft office 365 platform en Sharepoint.   


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.